Životní události stresující ztráta sociálních vazeb a deprese

Životní události

Pharmacy lékárna a naše putování
Zejména stresující životní události hrají roli při vzniku depresivní epizody. Různé druhy těchto událostí pak mají různou sílu. Události, které způsobují ztrátu sociálních vazeb, jsou při spouštění deprese
obzvláště silné. Události, které narušují cirkadiánní rytmy, mohou také hrát podstatnou roli. Stejně
tak události, ve kterých se jedná o dosahování individuálních cílů. Významné mohou být rovněž události, které se objeví v oblastech pro každého jedince specifických a osloví specifickou zranitelnost
jednotlivce (Abramson et al., 2001; Monroe & Simons, 1991).

Životní události v interakci s kognitivní vulnerabilitou
mohou predikovat začátek depresivního onemocnění, avšak přesný způsob, jak tyto dva faktory spolupůsobí, je doposud neznámý. Může to být tak, že pouze u vysoce rizikových jedinců (s vysokou kognitivní vulnerabilitou), kteří jsou vystaveni vysoce stresujícím životním událostem, se rozvine deprese (tzv. sinergistický model). Další vysvětlení je takové, že vysoké dávky stresu mohou předpovídat depresi u jedinců i s nižší kognitivní vulnerabilitou a nižší dávky stresu pak mohou způsobit depresi u vysoce vulnerabilních jedinců (tzv.titrační model) (Monroe & Simons, 1991). Může to být ještě jinak, kdy vysoce rizikoví jedinci směřují
svoji životní dráhu tak, že se vystavují životním událostem s vyšší úrovní stresu (tzv. model tvorby stresu) (Hammen, 1991).
 
Obecně se má za to, že depresi mohou způsobit životní události jako matrimoniální krize nebo ztráta zaměstnání. Takovéto životní události mohu být sice jedincem interpretovány tak, že hrají kauzální roli při rozvoji jeho potíží, ale vyjadřují spíše konsekvence než příčinu. K rozvoji deprese mohou rovněž přispět různé změny zdravotní kondice.
Stres
Stres se obvykle definuje jako ,,reakce organismu na zátěžový podnět z prostředí" (Hartl & Hartlová,
2000). Nověji podle Shutherlanda také jako ,,reakce na nerovnováhu mezi vnímaným požadavkem a vnímanou schopností tomuto požadavku vyhovět" (cit. dle Baštecká & Goldmann, 2001, str. 239).
Stres se projevuje na úrovni chování a na úrovni biologických reakcí organismu. Umožňuje rychlý výdej tělesné energie při boji nebo útěku.
Stresová reakce má za cíl udržet homeostázu (stabilitu vnitřního prostředí) a zabránit poškození.
Skládá se z :
1. poplachové reakce,
2. fáze odolnosti (rezistence) proti stresu organismus se vyrovnává se stresem dostupnými pro-
středky,
3. fáze vyčerpání zátěž přetrvává a organismus není schopen účinně reagovat (tzv. chronický
stres).
Má se za to, že zejména chronický stres přispívá k rozvoji různých onemocnění. Sjednocující pohled na význam stresu při rozvoji onemocnění může přinést pojem alostáza. Ta představuje tzv. provozní rozmezí, tedy schopnost organismu reagovat na podněty snížením nebo zvýšením hodnoty životně důležitých funkcí. Oproti homeostáze zdůrazňuje proměnlivost vnitřního prostředí. Alostáza je zprostředkována různými mediátory. Patří mezi ně např. kortizol nebo adrenalin. Tyto mediátory podporují adaptaci organismu na zátěž a jsou obecně prospěšné. Po skončení stresové situace jejich působení odeznívá.
Pokud nastane narušení ve funkci mediátorů, může dojít k vybočení z nastaveného provozního rozmezí a rozvíjí se tzv. alostatická zátěž. Vzniká, pokud působení alostatických mediátorů přetrvává i po odeznění stresové situace nebo naopak, pokud tyto mediátory nejsou adekvátně aktivovány v době potřeby. Odpověď na zátěž je tak nadužívána nebo neefektivně řízena. Pokud alostatická zátěž vede k poškození tkáně a orgánů, mluvíme o alostatickém přetížení. Alostatická zátěž může být způsobena právě chronickým stresem a může následně vést ke vzniku nemoci (Baštecká & Goldmann, 2001).

Stresující životní události ovlivňují funkce celého lidského organismu. Zasažen bývá kardiovaskulární, metabolický a imunitní systém, stejně tak jako struktury a funkce mozku.
Každodenní stresory, které se vztahují k prostředí jedince spolu s životními událostmi a traumaty,
Příznačný obrázek - veselý a antidepresivní
vytvářejí behaviorální a fyziologickou odpověď organismu. Ta podporuje alostatickou zátěž. Individuální rozdíly v odpovědi na stresory jsou vázané na genetické faktory, ranou životní zkušenost a na proces učení se.
Deprese je často popisována jako onemocnění vztahující se ke stresu. Existuje množství důkazů o tom, že se epizody deprese často objevují v kontextu nějakého stresu. Všeobecně se uznává, že pravděpodobnost depresivní epizody je pětkrát až šestkrát vyšší během šesti měsíců následujících po stresujících životních událostech. V situacích zátěže jsou lidé vnímaví vůči úzkostem a obavám, což může vést k nadměrné reaktivitě mediátorů alostázy. Při propuknutí deprese pak alostatická zátěž ještě narůstá nejen vlivem zvýšené vnímavosti vůči stresorům, ale také sekundárně ve spojitosti s např. porušeným spánkovým cyklem nebo sníženým příjmem kalorií (McEwen, 2004).  
Stres má dva typy efektů: prvním je přínosná stimulace schopnosti učit se, druhým negativním je změna mozkových oblastí a omezení kapacity zvládat změny.
Právě toto může být faktorem vulnerability pro depresi (Olié et al., 2004).

Vliv stresu na rozvoj poruch nálady je hodně sledován u tzv. zvířecích modelů deprese. Dříve to byly zejména tzv. separační experimenty, nyní se hojně pracuje s konceptem neučené bezmocnosti a s vystavováním pokusných zvířat mírným chronickým stresorům. Zkouší se také, jaký vliv bude mít manipulování se sociálními vztahy. Vychází se z toho, že bio-behaviorální odpovědi pozorované u zvířat jsou podobné příznakům pozorovaným u depresivních pacientů. Zvířecí modely potvrdily zásadní vliv zejména chronického stresu na rozvoj deprese (Fuchs, 2004).
Stres a stresující životní události jsou tedy důležitými faktory, podílejícími se na rozvoji deprese. Je však nutné vyzdvihnout, že samy o sobě nejsou schopny depresi způsobit (Nestler et al., 2002).
Existují individuální rozdíly v reakci na stresory. Předpokládá se, že jsou způsobeny genetickými faktory a ranou dětskou zkušeností, stejně tak jako učením se ze zkušeností v dospělém životě.

Stres je pouze jedním z faktorů, který se spolupodílí na rozvoji deprese. K dalším patří genetické
vlivy a neurobiologické vlivy (např. neuroplasticita).

Závěr: Člověče nezoufej...I život s holou prdelí, může býti veselý!

Poznámka: ano, vím...je to náročné ke čtení a terminologie je odborná, ovšem něco se můžete naučit, pokud si to prostudujete (cizí termíny nepřekládám).

............Chcete se přece dožít vysokého věku, nebo snad ne?

CO SE TADY ČTE NEJVÍC (Popular Posts)

MENU a ŠTÍTKY Je tu všechno?

Humor Sociální sítě Komentáře Vtipy Zdraví Verše Credo Experto jak na to Den pro tebe Google+ Co je psáno Diskuze a debaty Žít je tak krásné Internet Medicina Flejberk Google Krásné ženy Příroda Fotografie Poznámky Zlatá střední cesta G+ Legrace Svobodný internet Blogeři sobě Diagnostika manipulace Amerika Můj pohled na svět Podzim Dobrý vtip! Humor a vtipy nebo moudra Motivace Prevence a zdraví Slunečné ráno Sociální patologie Videa Kardiovaskulární zdraví Léto Tipy Cippolovy zákony stupidity Deprivace a skupinová hloupost Kruh Užitečné příspěvky Lidský život Vtipné okamžiky Zajímavosti Bůh Slunce Civilizace Google AdSense Kodex internetového diskutéra Les O stárnutí a stáří Ptáci Přátelé Skupinová hloupost Slunečné odpoledne Sluneční toulky v přírodě Zrcadlo České momenty Židovské Životospráva BonaFides Demokracie Deprese Dobro a jeho světlo Inteligence Moudrost O zdraví Osobnostní patologie Pošta pro vás Pravda Stromy Trpajzlíci Virtuální prohlídka měst Závislosti dezinformace Život v přírodě Asertivita Ateroskleróza Geek Historie Karel Kryl Myšlenka dne Pavel Kysela Renata Rozum Twitter VENEZUELA Řešení problémů Astronomie Bohemian melody and songs Bolest u člověka Cestování Cruise Rekreace Dovolená Dlouhá cesta Dopisy Erotika na internetu Expert v terénu Facebook Geny a informace Kemel Kopírování Life at Google Novinky v hudbě Otčenáš Pirátství Pohádka Přátelství Rath a sedmimilionová krabice Slunečný den Smazání Facebooku Spánek Vánoce Úvod Škola Život s holou prdelí 0 závisti ACTA Admin Cesty Cibule Dehydratace Dobrý voják Děti Dětství Editace a styl psaní příspěvků Florence and the Machine Genius loci Google Analytics Google Scholar Instinkty Jaro Karikatura Kofein Káva Lež Literatura Lékař Markéta Šichtařová Maturita Meditace Mireille Mathieu Moudra Moře Murphyho zákony Music and Humor Novinky O dětství Obama Objevy Pivo Poruchy vědomí Psychologie Půst Sdílení Sociopatie Sokrates Soukromé Spánek a léky Stahování Statečnost Stáří Sůl v potravě člověka Technické spekulace Učitel Vajíčka Velikonoce Vlčí mák Voda Výchova Zahrady Zrychlení počítače? Zákon u Křížku Čaj o páté 7 000 000 776833333 Afty Akáty bílé Alcatraz Alicia Keys Allison Crowe Android Aristoteles Basshunter Beethoven Symphony Beletrie Bible Bouře Bug Opera Bulvár Buněčné receptory Charlie Cholera Cholesterol Cicero D-FENS Deprivanti Deštivý den Diagnostika v oční medicině Diamanty Dr WEB Drahé kameny Drogy Elektřina Energie a my Evropa Externí disk Filmy František Ringo Čech G+ notifikace v Opeře Homeless Hudba Hunting Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Idiopathické In Vino Veritas Jordánsko Kalifornie Kalium Kamenný most Kapradí Karel Schwarzenberg Klávesové zkratky Koledy Kolokvium Kongres Konopka obecná Kontakty Korsika Krajina Krizová linka La Roux Lesní jahody Lásky čas MEXICO MOTOROLA Droid RAZR Maminka Manicko depresivní syndrom Memy Milenci Minerály Mobilní internet Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Muži a ženy Myslivost Měsíční noc Narcistická porucha osobnosti Nefunkční bezpečnostní hláška Nikon Názory O chřipce obecně O jmelí O lásce O závisti Optika Ovoce Pesticidy Petra Placebo Plynové jezírko s oxygenoterapií Poezie Policie Pozitivní myšlení Premenstruační syndrom Proces wuauclt.exe Prostřeno Psychiatrická onemocnění Psychosomatická medicina Ptačí zpěv Pudy Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Sametová revoluce Sammuel perský kocourek Schemer Screenshot Sex Sex a zdraví Slovensko Sluneční erupce a aktivita Smartphone Soubory .OGG Soukromí Sršeň Strach Street View Stres Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Svoboda Světlo Syrenia Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Trojský kůň Twitter Frenzy U bankomatu U vody U řeky USA Unwand Vanessa Mae Veverka Veřejné mínění Vinná réva Vlaštovka Vojenská služba Vyhledávač Václav Havel Všímavost WD My Passport YES WE CAN YouTube bubble nebula prof. MUDr František Koukolík prohlížeč Opera studentské Římská mythologie Šampaňské Švejk

Vybraný příspěvek

Kdybychom dokázali být skutečně v přítomném okamžiku a otevřenou pozorností si vše uvědomovat, neztrácet v životních situacích ze zřetele své já, tak by pro většinu negativních myšlenek téměř nezbylo místo.

Starost, úzkost, smutek a deprese? Když se řekne léčba depresivního onemocnění, automaticky se nám vybaví léky, antidepresiva. V nejvážnější...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...