CREDO-EXPERTO: Vyšetřovací a diagnostické metody očního onemocnění glaukomu

Vyšetřovací a diagnostické metody očního onemocnění glaukomu

Nová vyšetřovací metoda GDx u glaukomu oční gdx test GDX Eye Test
Klasické vyšetření oka není GDx analyzátor
Moderní diagnostické zobrazovací metody užívané k analýze změn zrakového nervu  Analyzátor vrstvy nervových vláken-GDx (Glaucoma Diagnostics)

Glaukom je chronické oční onemocnění, které vede u řady nemocných k trvalému snížení zrakových funkcí a je na předním místě příčin slepoty v celosvětovém měřítku. Časné zjištění a prevence glaukomového poškození zrakových funkcí je velmi důležitým momentem v boji s glaukomem. V současnosti se snažíme
diagnostikovat glaukom ve velmi raném stádiu pomocí analýzy zrakového nervu a vrstvy nervových vláken sítnice a jejich případných změn, které jsou považovány za základní ve zjištění a monitorování tohoto onemocnění.
 

Glaukom bývá také označován jako zelený zákal. Toto označení pochází z řeckého slova glaukos - zelený, jako moře, podle zeleného zbarvení duhovky a čočky v konečných stadiích neléčeného glaukomu. Glaukom je oční onemocnění zrakového nervu. Jde o zákeřnou chorobu probíhající dlouhou dobu bez příznaků. Teprve v pokročilém stadiu choroby dochází k poklesu zrakové funkce až ke slepotě. Postihuje lidi všech věkových kategorií a ras. Způsobuje úbytek nervových buněk a oslabení zrakového nervu. Tyto změny jsou nevratné. Mezi rizikové faktory pro vznik glaukomu patří zvýšený nitrooční tlak, věk nad 40 let, cukrovka, dlouhodobé užívání některých léků (například steroidů), velmi silná krátkozrakost.
U některých pacientů propukne onemocnění jako záchvat prudké bolesti oka a přilehlé části hlavy. Bolest provází zamlžené vidění, zarudnutí oka, duhové kruhy kolem světel a zvracení. V tomto případě se jedná o akutní glaukomový záchvat, který vyžaduje bezodkladnou léčbu. Ve většině případů však probíhá onemocnění bez příznaků, proto je zelený zákal pro svou nebezpečnost nazýván,,tichým zlodějem zraku“. Glaukom lze určit na základě vyšetření zorného pole, kde se zachytí typické výpadky.
Oční obrázek 
Pokud se ovšem začíná s léčbou v této fázi onemocnění, je již nerv poškozen. Jediná možná léčba je v tomto případě kapání speciálních očních kapek, tzv. antiglaukomatik. Operace přichází v úvahu až v případech, kdy kapky nejsou schopny udržet tlak v normálních hodnotách. Léčba může být zahájena již při zjištění počínajícího úbytku nervových vláken sítnice a ne jako dříve podle zavádějících hodnot nitroočního tlaku.

Na základě mnoha studií se však stále zřetelněji ukazuje, že výše nitroočního tlaku, která vede k poškození nervu, je individuální a u každého pacienta rozdílná. Důkazem jsou pacienti, kteří mají hodnoty nitroočního tlaku zcela v normě. Na druhé straně jsou osoby s tzv. nitrooční hypertenzí, které mají trvale hodnoty nitroočního tlaku vysoké, aniž by však došlo k jakémukoli poškození. A právě rychlý a moderní přístroj GDx Access je schopen zachytit Glaukom ještě ve stadiu, než je zrak poškozen.

GDx Access je analyzátor stavu nervových vláken. Princip funkce je založen na exkluzivní polarimetrické technologii, která měří sílu vrstvy nervových vláken na pozadí oka. Pro pacienta je vyšetření nečekaně rychlé, obvykle trvá méně než 5 minut, bezbolestné a bezdotykové. Není nutné oko rozkapat, může být i mióza. GDx je limitováno refrakční vadou do minus 10 a plus 5 dioptrií. Lze vyšetřit i pacienta s kontaktními čočkami.

 Výsledkem vyšetření GDx je barevné zobrazení síly vrstvy nervových vláken na pozadí oka. Při normálním nálezu vidíme typický trychtýřovitý tvar průběhu nervových vláken. Při patologickém nálezu je patrný velmi výrazný úbytek nervových vláken. Dále GDx vyfotografuje na sítnici oka papilu (zrakový nerv) a výsledky porovná s vlastní normativní databází. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota zraku je však neocenitelná ve srovnání s částkou, kterou vyšetření stojí. V současné době je to nejmodernější metoda v diagnostice glaukomu.

Přístrojová diagnostika v ophthalmologii - metody a přístroje
Základní principy vyšetření lidského oka. Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi I (optotypy, štěrbinová lampa)
Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi II (oftalmoskop přímý a nepřímý, tonometry).
Přístroje a metody vyšetření refrakce (autorefraktometr, skiaskopie, Hartingerův koincidenční refraktometr, Plusoptix, wavefront analýza) - základní principy
Přístroje sloužící k vyšetření rohovky I (keratometr, topograf, pachymetr)
Přístroje sloužící k vyšetření rohovky II (Scheimpflugův princip, spekulární mikroskop)
Přístroje sloužící k vyšetření papily zrakového nervu, vrstvy nervových vláken sítnice a vyšetření zorného pole (HRT, GDx, perimetrie)
Přístroje sloužící k vyšetření sítnicových vrstev (OCT, RTA), funduskamera, fluorescenční angiografie
Ultrazvuk v oftalmologii, ultrabiomikroskopie
Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí a binokulárního vidění
Přístroje sloužící vyšetření barvocitu
Lasery v oftalmologii

Tagy: oftalmoskop (přímý a nepřímý, konfokální skenovací), skiaskop, optometr a oční refraktor, oftalmometr, tonometr, perimetr, Heidelberský sítnicový tomograf, optická koherenční tomografie, analyzátor nervových vláken-GDx, spekulární (endotelový) mikroskop, přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu, přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí, rohovkové topografy, testy na vyšetřování refrakční rovnováhy, eikonometry, POLA-test (binokularita), ortoptické přístroje, zvětšovací pomůcky a přístroje, štěrbinová lampa, Hertelův exophthalmometr, přístroje a pomůcky pro vyšetřování barvocitu

Zdroj: literatura Glaukom Flammer, J.Triton, Praha 2003 Reus NJ, Lemij HG Diagnostic accuracy of the GDx VCC for glaucomaTechnologies Ltd a Carl Zeiss Ophtalmology M.Rutrle: Přístrojová optika, IPVZ Brno, 2000.2.J.Polášek et al.: Technický sborník oční optiky, Oční optika, Praha, 19743.Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství, 1997

Obrázek přístroje bude u dalšího článku...to be continued... Analyzátor vrstvy nervových vláken-GDx (Glaucoma Diagnostics)

Zeiss Humphrey GDx VCC Fiber Analyzer
Zeiss Humphrey GDx VCC Fiber Analyzer
GDX test je relativně nový test, který prokázal svou užitečnost v diagnostice a léčbě glaukomu . GDX je nástroj, který využívá laser pro stanovení tloušťky vrstvy nervových vláken. Starší glaukomové testy soustředěné kolem měření nitroočního tlaku nebo měření o tom, že zelený zákal má na své celkové zorné pole. Ačkoliv jsou tyto testy jsou velmi důležité při léčbě zeleného zákalu a řízení léčby, by bylo užitečné pro měření nebo testování rané jaké škody může způsobit glaukom do vrstvy nervových vláken v zadní části oka.

Vrstvu nervových vláken se skládá z milionů jednotlivých vláken s názvem "axony", které obklopují zrakového nervu a šíří se přes sítnici . U mnoha pacientů s glaukomem, může být značný vrstvu nervových vláken poškození již došlo v době žádné ztráty zraku je si všiml. Glaukom je známý jako "zloděje zraku", protože mnozí pacienti nejsou vědomi, že mají problém, dokud významný vidění bylo ztraceno.

GDX používá typ laserového skenování polarimetru měřit tloušťku vrstvy nervových vláken. Postup je bezbolestný . Tloušťka vrstvy nervových vláken je pak ve srovnání s vrstvou nervových vláken normálních očí. GDX mapy nervových vláken a porovnává je s databází zdravých, glaukomu-bez pacientů. Ztenčení vláken ukazuje na glaukom. Tyto informace jsou pak k dispozici svého lékaře v podobě obrázků, grafů a statistické údaje ukazují, že pravděpodobnost glaukomu.

Zkouška GDX je zvláště silný v včasné odhalení jako studie ukazují, že více než 50% osob s glaukomem není vědom, že si ji. Je také velmi užitečný pro správu glaukomu v průběhu let, protože zjistí, velmi malé změny ve srovnání s předchozími data GDX. Tato informace je užitečná pro lékaře tak, že on nebo ona může rozhodnout, jestli opravdu nemáte glaukom, nebo by měl být považován za "glaukom podezřelý." Zatímco nervových vláken analýzy jako samostatný test nedělá pro definitivní diagnózu glaukomu, poskytuje svým lékařem s daty, která přispěje k vaší celkové případu tak, že lepší rozhodnutí může být o vaší léčbě.
.....
Skenovací laserové zařízení je k dispozici pro klinické použití. Laser Diagnostické Technologies Inc, založená tady, nedávno vydala GDX (u glaukomu diagnóza) glaukomem snímací systém, třetí generaci svého nervových vláken Analyzer (NFA). Stejně jako NFA, GDX je konfokální laserový skenovací ophthalmoscope s integrovaným polarimetrem. Oba přístroje měří tloušťku vrstvy nervových vláken sítnice.

A i když oba nástroje používají skenovací laserové technologie, klíčové zlepšení, která dělá GDX praktické pro klinické použití je databáze obsahující bilaterální sítnice-nervových vláken-měření na stovky zdravých jedinců, řekl Dennis J. Philpot, LDT viceprezident prodeje a marketingu . Databázi automaticky porovnává pacienta skenuje s normál uzavřeno na věk, rasu a pohlaví, pak se vytváří barevný výtisk výsledkůskenovací laserové zařízení je k dispozici pro klinické použití.

Laser Diagnostické Technologies Inc, založená tady, nedávno vydala GDX (u glaukomu diagnóza) glaukomem snímací systém, třetí generaci svého nervových vláken Analyzer (NFA). Stejně jako NFA, GDX je konfokální laserový skenovací ophthalmoscope s integrovaným polarimetrem. Oba přístroje měří tloušťku vrstvy nervových vláken sítnice.
GDX a používání NFA polarizovaného laserového paprsku k měření sítnice-nervových vláken--vrstvy. Obě verze přímý laserový paprsek přes nervová vlákna, která rozdělí světlo do dvou paralelních paprsků cestování při různých rychlostech. Změna v rychlosti jako paprsky vyplývají z nervové tkáně koreluje vlákno-vrstvy. GDX obrázky pouze nervová vlákna, algoritmus zabudovaný do softwaru odečte cévy z hodnocení.

V obou přístrojů, může laser je citlivost na minutové změny v nervových-tloušťka vláken odhalit poškození před tím, než mohou být detekovány konvenčními prostředky. "Lidé s glaukomem nebo oční hypertenzí zdá se, že abnormální nervové vlákno--tloušťky vrstev. GDX zdá schopny identifikovat poškození pacientů, u kterých jsme žádný jiný způsob, jak odhalit to. Můj odhad je, abychom mohli identifikovat pacienty před tím, než vůbec mít vizuální pole ztráta, "řekl Neil T. Choplin, MD, předseda Oční klinika u San Diego námořní Medical Center. "Viděli jsme abnormální nervové vlákno-parametrů v oční hypertenzí a pacientů s normální zorné pole, takže může být identifikováno poškození mnohem dříve."

GDX může také být užitečné pro následující progresi onemocnění. V glaukomu pacientů re-naskenovaných po roce, "přístroje ukázaly, že ztráta nervových vláken, která odpovídá zorné pole bylo zhoršení."

Zdroj: Devine, Norma. "Chat HighlightsGDx nervových vláken Analyzer . " Glaukom služeb nadace pro prevenci slepoty, 23 Aug 2000.
Poznámka: Ke zpracování (překladu) textu použit Translator Google

CO SE TADY ČTE NEJVÍC (Popular Posts)

MENU a ŠTÍTKY Vaše hledání příspěvků! Je tu všechno?

0 závisti 7 000 000 776833333 ACTA Admin Afektivní neurověda Afrodisiaka Afty Akáty bílé Alcatraz Alergie Alicia Keys Allison Crowe Alternativní medicina Alzheimerova choroba Americké zdravotnictví Amerika Anatomie Android Aristoteles Asertivita Astronomie Ateroskleróza Bakterie Basshunter Beethoven Symphony Beletrie Benedikt XVI. Bible Biochemie Bioklimatologie Blogerka Blogeři sobě Blogy Bohemian melody and songs Bolest Bolest u člověka Bolesti nohou BonaFides Bouře Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. bubble nebula Bug Opera Bůh Slunce Bulvár Buněčné receptory Bylinky Bylinky a spánek Cestování Cruise Rekreace Dovolená Cestovní medicina Cesty Cibule Cicero Cippolovy zákony stupidity Citový mozek Civilizace Civilizační nemoci Clinique Co je psáno Credo Experto Čaj o páté České momenty D-FENS Dehydratace Delirium Demence Demokracie Den pro tebe Dengue Deprese Deprivace a skupinová hloupost Deprivanti Deprivanti a deprivantství Deštivý den Děti Dětská obezita Dětské lékařství Dětství dezinformace Diabetes mellitus Diagnostika manipulace Diagnostika v oční medicině Diamanty Diferenciální diagnostika Diskuze a debaty Divizna velkokvětá Dlouhá cesta Dna Dobro a jeho světlo Dobrý voják Dobrý vtip! Domácí lékárna Dopisy Dr WEB Drahé kameny Drogy Editace a styl psaní příspěvků EKG Elektřina Elizabeth Blackwell Emergency emoce Energie a my Epidemiologie Erotika na internetu Erythema migrans Etnika Evropa Expert v terénu Externí disk Facebook Febrilní křeče Filmy Flejberk Florence and the Machine Fotografie František Ringo Čech Freud Frustrace Fysiologie Fytoterapie G+ G+ notifikace v Opeře Gastroenterologie Gaudeamus igitur GDX Access Geek Genius loci Geny a informace Glaukom Google Google AdSense Google Analytics Google Scholar Google+ Hemagel Hepatologie Historie Homeless Horečka Hudba Humor Humor a vtipy nebo moudra Humor v medicíně Hunting Hustý! Hutka Hvězdokupa Hyperkinetická porucha Hyperplasie prostaty Hyperpyrexie Hypertensní choroba Hypertenze Hypnotika Charlie Chavizmus Chirurgie Cholera Cholesterol Chov včel Chronický únavový syndrom Chřipka Idiopathické Imunita In Vino Veritas Infekční koutky Infekční nemoci Instinkty Inteligence Interna a kardiologie Internet Ischemická choroba Ivonne Přenosilová jak na to Jaro Jaroslav Hutka Jordánsko Kalifornie Kalium Kamarádi Kamenný most Kapradí Kardiovaskulární zdraví Karel Kryl Karel Schwarzenberg Karikatura Kašel Káva Kemel Klávesové zkratky Klysma neboli klystýr Kodex internetového diskutéra Kofein Koledy Kolokvium Komentáře Kongres Konopka obecná Kontakty Kopírování Korsika Krajina Krásné ženy Kráťa Krizová linka Krmte ptáčky Kruh Užitečné příspěvky Kůň La Roux Laboratorní diagnostika Láska Lásky čas Léčivé rostliny Ledviny Legrace Lékárny Lékař Léky nové generace Les Lesní jahody Léto Lež Lidský život Life at Google Literatura Lymeská Borelióza Lymeská Borrelióza M.Parkinsoni Malnutrice Maminka Manicko depresivní syndrom Marek Slabý Markéta Šichtařová Matka a rodina. Ekonomie Maturita Medical Marijuana Medicina Meditace Meduňka Memy Měsíční noc Metabolický syndrom Meteorosenzitivita MEXICO MIKROBIOLOGIE Mikrobiom Mikroorganismy Milenci Minerály Mireille Mathieu Mobilní internet moderní medicina Modlitba za lásku Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Moře Motivace MOTOROLA Droid RAZR Moudra Moudrost Mozek Mozek a drogy MUDr. Jan Hnízdil MUDr. Plzák Můj pohled na svět Munchhausenův syndrom Murphyho zákony Music and Humor Muži a ženy Myslivost Myšlenka dne Narcistická porucha osobnosti Názory Nefrologie Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci prostaty Nemoci štítné žlázy Nemocný vypráví Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Neurologie Nikon Nobelovy ceny Novinky Novinky a zajímavosti Novinky v hudbě O dětství O chřipce obecně O jmelí O lásce O stárnutí a stáří O závisti O zdraví Obama Objevy Očkování Oční (ophthalmologie) Oldřich Vinař Optika ORL Osobnost lékaře Osobnostní patologie Ostatní Ostropestřec mariánský Otčenáš Ovoce Paliativní medicina Patologie Patrick Zandl Pavel Kysela Pesticidy Petr Novák Petra Pirátství Pivo Placebo Placebo efekt Plynové jezírko s oxygenoterapií Počítače a diagnostika Podnikání. Podzim Poezie Pohádka Pohyb Policie Porodnictví a gynekologie Porucha metabolismu Poruchy vědomí Pošta pro vás Potřeby a přání Pozitivní myšlení Poznámky Pravda Preexisting condition Premenstruační syndrom Prevence Prevence a zdraví Prezident Proces wuauclt.exe Prof. Koukolík prof. Matějček prof. MUDr František Koukolík Prof. MUDr. Pavel Pafko prohlížeč Opera Propedeutika Prostata Prostřeno Přátelé Přátelství Přetížení organizmu Příroda Psychiatrická onemocnění Psychiatrie a psychologie Psychoaktivní látky psychoanalýza Psychologie Psychopatie Psychosomatická medicina Ptáci Ptačí zpěv Pudy Půst Racionální výživa Radkin Honzák Rakovina prostaty (caP) Rath a sedmimilionová krabice Renata Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Rozum Rychlá pomoc Řešení problémů Římská mythologie Sametová revoluce Sammuel perský kocourek Sanitka Sanitka Mercedes veteran Screenshot Sdílení Serenoa repens Sex Sex a zdraví Schemer Skupinová hloupost Slovensko Slunečné odpoledne Slunečné ráno Sluneční erupce a aktivita Sluneční toulky v přírodě Slunečný den Smartphone Smazání Facebooku Sociální patologie Sociální sítě Sociopatie Sokrates Soubory .OGG Soukromé Soukromí Spánek Spánek a jeho poruchy Spánek a léky Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství srpen 1968 Sršeň Stahování Stáří Statečnost Steatóza jater Stomatologie Strach Street View Stres Stromy studentské Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Sůl v potravě člověka Světlo Svoboda Svobodný internet Syrenia Šampaňské Škola Školní zdravotní služba Švejk Technické spekulace Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Tipy Tonometry TOPLekar.cz Toxiny Transplantace Tráva Trepanace mozku Trojský kůň Trpajzlíci Třezalka Twitter Twitter Frenzy U bankomatu u Křížku U řeky U vody Učitel Unwand Urologie USA Úvod úzkost Václav Havel Vajíčka Vanessa Mae Vánoce Velikonoce VENEZUELA Verše Veřejné mínění Veverka Videa Vilcacora Vinná réva Virosa Virtuální prohlídka měst Vlaštovka Vlčí mák Vlídné slovo Voda Vojenská služba Všímavost Vtipné a pozitivní Vtipné okamžiky Vtipy Vyhledávač Výchova Výživa WD My Passport YES WE CAN YouTube Zácpa Obstipatio Zahrady Zajímavosti Zákon Závislost Závislosti Zdraví Zdravotní pojištění Ze života lékařů Ze života sestřiček Zeď Zlatá střední cesta Zrcadlo Zrychlení počítače? Židovské Žít je tak krásné Život s holou prdelí Život v přírodě Životospráva Životospráva a dlouhý život