Životní události stresující ztráta sociálních vazeb a deprese

Životní události

Pharmacy lékárna a naše putování
Zejména stresující životní události hrají roli při vzniku depresivní epizody. Různé druhy těchto událostí pak mají různou sílu. Události, které způsobují ztrátu sociálních vazeb, jsou při spouštění deprese
obzvláště silné. Události, které narušují cirkadiánní rytmy, mohou také hrát podstatnou roli. Stejně
tak události, ve kterých se jedná o dosahování individuálních cílů. Významné mohou být rovněž události, které se objeví v oblastech pro každého jedince specifických a osloví specifickou zranitelnost
jednotlivce (Abramson et al., 2001; Monroe & Simons, 1991).

Životní události v interakci s kognitivní vulnerabilitou
mohou predikovat začátek depresivního onemocnění, avšak přesný způsob, jak tyto dva faktory spolupůsobí, je doposud neznámý. Může to být tak, že pouze u vysoce rizikových jedinců (s vysokou kognitivní vulnerabilitou), kteří jsou vystaveni vysoce stresujícím životním událostem, se rozvine deprese (tzv. sinergistický model). Další vysvětlení je takové, že vysoké dávky stresu mohou předpovídat depresi u jedinců i s nižší kognitivní vulnerabilitou a nižší dávky stresu pak mohou způsobit depresi u vysoce vulnerabilních jedinců (tzv.titrační model) (Monroe & Simons, 1991). Může to být ještě jinak, kdy vysoce rizikoví jedinci směřují
svoji životní dráhu tak, že se vystavují životním událostem s vyšší úrovní stresu (tzv. model tvorby stresu) (Hammen, 1991).
 
Obecně se má za to, že depresi mohou způsobit životní události jako matrimoniální krize nebo ztráta zaměstnání. Takovéto životní události mohu být sice jedincem interpretovány tak, že hrají kauzální roli při rozvoji jeho potíží, ale vyjadřují spíše konsekvence než příčinu. K rozvoji deprese mohou rovněž přispět různé změny zdravotní kondice.
Stres
Stres se obvykle definuje jako ,,reakce organismu na zátěžový podnět z prostředí" (Hartl & Hartlová,
2000). Nověji podle Shutherlanda také jako ,,reakce na nerovnováhu mezi vnímaným požadavkem a vnímanou schopností tomuto požadavku vyhovět" (cit. dle Baštecká & Goldmann, 2001, str. 239).
Stres se projevuje na úrovni chování a na úrovni biologických reakcí organismu. Umožňuje rychlý výdej tělesné energie při boji nebo útěku.
Stresová reakce má za cíl udržet homeostázu (stabilitu vnitřního prostředí) a zabránit poškození.
Skládá se z :
1. poplachové reakce,
2. fáze odolnosti (rezistence) proti stresu organismus se vyrovnává se stresem dostupnými pro-
středky,
3. fáze vyčerpání zátěž přetrvává a organismus není schopen účinně reagovat (tzv. chronický
stres).
Má se za to, že zejména chronický stres přispívá k rozvoji různých onemocnění. Sjednocující pohled na význam stresu při rozvoji onemocnění může přinést pojem alostáza. Ta představuje tzv. provozní rozmezí, tedy schopnost organismu reagovat na podněty snížením nebo zvýšením hodnoty životně důležitých funkcí. Oproti homeostáze zdůrazňuje proměnlivost vnitřního prostředí. Alostáza je zprostředkována různými mediátory. Patří mezi ně např. kortizol nebo adrenalin. Tyto mediátory podporují adaptaci organismu na zátěž a jsou obecně prospěšné. Po skončení stresové situace jejich působení odeznívá.
Pokud nastane narušení ve funkci mediátorů, může dojít k vybočení z nastaveného provozního rozmezí a rozvíjí se tzv. alostatická zátěž. Vzniká, pokud působení alostatických mediátorů přetrvává i po odeznění stresové situace nebo naopak, pokud tyto mediátory nejsou adekvátně aktivovány v době potřeby. Odpověď na zátěž je tak nadužívána nebo neefektivně řízena. Pokud alostatická zátěž vede k poškození tkáně a orgánů, mluvíme o alostatickém přetížení. Alostatická zátěž může být způsobena právě chronickým stresem a může následně vést ke vzniku nemoci (Baštecká & Goldmann, 2001).

Stresující životní události ovlivňují funkce celého lidského organismu. Zasažen bývá kardiovaskulární, metabolický a imunitní systém, stejně tak jako struktury a funkce mozku.
Každodenní stresory, které se vztahují k prostředí jedince spolu s životními událostmi a traumaty,
Příznačný obrázek - veselý a antidepresivní
vytvářejí behaviorální a fyziologickou odpověď organismu. Ta podporuje alostatickou zátěž. Individuální rozdíly v odpovědi na stresory jsou vázané na genetické faktory, ranou životní zkušenost a na proces učení se.
Deprese je často popisována jako onemocnění vztahující se ke stresu. Existuje množství důkazů o tom, že se epizody deprese často objevují v kontextu nějakého stresu. Všeobecně se uznává, že pravděpodobnost depresivní epizody je pětkrát až šestkrát vyšší během šesti měsíců následujících po stresujících životních událostech. V situacích zátěže jsou lidé vnímaví vůči úzkostem a obavám, což může vést k nadměrné reaktivitě mediátorů alostázy. Při propuknutí deprese pak alostatická zátěž ještě narůstá nejen vlivem zvýšené vnímavosti vůči stresorům, ale také sekundárně ve spojitosti s např. porušeným spánkovým cyklem nebo sníženým příjmem kalorií (McEwen, 2004).  
Stres má dva typy efektů: prvním je přínosná stimulace schopnosti učit se, druhým negativním je změna mozkových oblastí a omezení kapacity zvládat změny.
Právě toto může být faktorem vulnerability pro depresi (Olié et al., 2004).

Vliv stresu na rozvoj poruch nálady je hodně sledován u tzv. zvířecích modelů deprese. Dříve to byly zejména tzv. separační experimenty, nyní se hojně pracuje s konceptem neučené bezmocnosti a s vystavováním pokusných zvířat mírným chronickým stresorům. Zkouší se také, jaký vliv bude mít manipulování se sociálními vztahy. Vychází se z toho, že bio-behaviorální odpovědi pozorované u zvířat jsou podobné příznakům pozorovaným u depresivních pacientů. Zvířecí modely potvrdily zásadní vliv zejména chronického stresu na rozvoj deprese (Fuchs, 2004).
Stres a stresující životní události jsou tedy důležitými faktory, podílejícími se na rozvoji deprese. Je však nutné vyzdvihnout, že samy o sobě nejsou schopny depresi způsobit (Nestler et al., 2002).
Existují individuální rozdíly v reakci na stresory. Předpokládá se, že jsou způsobeny genetickými faktory a ranou dětskou zkušeností, stejně tak jako učením se ze zkušeností v dospělém životě.

Stres je pouze jedním z faktorů, který se spolupodílí na rozvoji deprese. K dalším patří genetické
vlivy a neurobiologické vlivy (např. neuroplasticita).

Závěr: Člověče nezoufej...I život s holou prdelí, může býti veselý!

Poznámka: ano, vím...je to náročné ke čtení a terminologie je odborná, ovšem něco se můžete naučit, pokud si to prostudujete (cizí termíny nepřekládám).

............Chcete se přece dožít vysokého věku, nebo snad ne?

CO SE TADY ČTE NEJVÍC (Popular Posts)

MENU a ŠTÍTKY Je tu všechno?

Humor Sociální sítě Komentáře Vtipy Zdraví Credo Experto Medicina Verše Životospráva a dlouhý život jak na to Co je psáno Den pro tebe Google+ Diskuze a debaty Žít je tak krásné Psychiatrie a psychologie Google Internet Flejberk Krásné ženy Příroda Fotografie Poznámky G+ Legrace Ostatní Svobodný internet Zlatá střední cesta Spánek a jeho poruchy Stáří Blogeři sobě Civilizační nemoci Diagnostika manipulace Humor v medicíně Osobnostní patologie Psychosomatická medicina Amerika Historie Můj pohled na svět Novinky a zajímavosti Podzim Prevence Dobrý vtip! Humor a vtipy nebo moudra Kardiovaskulární zdraví Motivace Prevence a zdraví Slunečné ráno Sociální patologie Videa Úvod Deprese Léto Pozitivní myšlení Tipy Ateroskleróza Cippolovy zákony stupidity Deprivace a skupinová hloupost Diferenciální diagnostika Kruh Užitečné příspěvky Lidský život O stárnutí a stáří Skupinová hloupost Vtipné okamžiky Zajímavosti moderní medicina Bůh Slunce Civilizace Dehydratace Demence Google AdSense Infekční nemoci Kodex internetového diskutéra Les Léčivé rostliny Patologie Ptáci Přátelé Racionální výživa Slunečné odpoledne Sluneční toulky v přírodě Zrcadlo České momenty Židovské Život v přírodě Životospráva Alzheimerova choroba BonaFides Demokracie Dobro a jeho světlo Dětské lékařství Inteligence Interna a kardiologie MIKROBIOLOGIE Metabolický syndrom Moudrost O zdraví Oční (ophthalmologie) Pošta pro vás Pravda Stromy Trpajzlíci Virtuální prohlídka měst Vtipné a pozitivní Závislosti dezinformace Asertivita Expert v terénu Gastroenterologie Geek Geny a informace Karel Kryl MUDr. Jan Hnízdil Myšlenka dne Nemoci prostaty Nemocný vypráví O dětství Pavel Kysela Prostata Přátelství Renata Rozum Twitter VENEZUELA Ze života lékařů Řešení problémů Život s holou prdelí Afty Americké zdravotnictví Astronomie Bohemian melody and songs Bolest Bolest u člověka Bylinky Bylinky a spánek Cestovní medicina Cestování Cruise Rekreace Dovolená Dlouhá cesta Dopisy Erotika na internetu Facebook Google Scholar Hypertensní choroba Imunita Instinkty Kemel Kopírování Laboratorní diagnostika Ledviny Life at Google Lymeská Borelióza Meteorosenzitivita Neurologie Novinky v hudbě ORL Objevy Osobnost lékaře Otčenáš Pirátství Pohádka Poruchy vědomí Prof. Koukolík Rakovina prostaty (caP) Rath a sedmimilionová krabice Slunečný den Smazání Facebooku Spánek Spánek a léky Strach Stres Urologie Virosa Voda Vánoce Zdravotní pojištění Škola 0 závisti ACTA Admin Anatomie Cesty Cholera Cholesterol Chřipka Cibule Cicero Deprivanti a deprivantství Diabetes mellitus Dna Dobrý voják Děti Dětská obezita Dětství Editace a styl psaní příspěvků Elektřina Energie a my Febrilní křeče Florence and the Machine Genius loci Glaukom Google Analytics Hepatologie Hyperkinetická porucha Hyperpyrexie Jaro Karikatura Kofein Kráťa Káva Lež Literatura Lékař MOTOROLA Droid RAZR Markéta Šichtařová Maturita Meditace Mikroorganismy Mireille Mathieu Moudra Mozek a drogy Moře Murphyho zákony Music and Humor Nefrologie Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Novinky O chřipce obecně O jmelí O lásce Obama Pivo Plynové jezírko s oxygenoterapií Premenstruační syndrom Psychoaktivní látky Psychologie Pudy Půst Sanitka Sdílení Sociopatie Sokrates Soukromé Stahování Statečnost Steatóza jater Stomatologie Sůl v potravě člověka Technické spekulace Twitter Frenzy USA Učitel Vajíčka Velikonoce Vlčí mák Výchova Zahrady Ze života sestřiček Zrychlení počítače? Zácpa Obstipatio Zákon Závislost emoce u Křížku úzkost Čaj o páté 7 000 000 776833333 Afektivní neurověda Akáty bílé Alcatraz Alergie Alicia Keys Allison Crowe Android Aristoteles Basshunter Beethoven Symphony Beletrie Benedikt XVI. Bible Biochemie Bioklimatologie Blogy Bolesti nohou Bouře Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. Bug Opera Bulvár Buněčné receptory Charlie Chirurgie Chronický únavový syndrom Citový mozek D-FENS Dengue Deprivanti Deštivý den Diagnostika v oční medicině Diamanty Divizna velkokvětá Dr WEB Drahé kameny Drogy EKG Elizabeth Blackwell Emergency Epidemiologie Erythema migrans Etnika Evropa Externí disk Filmy František Ringo Čech Freud Frustrace Fysiologie Fytoterapie G+ notifikace v Opeře GDX Access Gaudeamus igitur Hemagel Homeless Horečka Hudba Hunting Hvězdokupa Hyperplasie prostaty Hypertenze Hypnotika Idiopathické In Vino Veritas Infekční koutky Ischemická choroba Jordánsko Kalifornie Kalium Kamenný most Kapradí Karel Schwarzenberg Kašel Klysma neboli klystýr Klávesové zkratky Koledy Kolokvium Kongres Konopka obecná Kontakty Korsika Krajina Krizová linka La Roux Lesní jahody Lymeská Borrelióza Lásky čas Léky nové generace M.Parkinsoni MEXICO MUDr. Plzák Maminka Manicko depresivní syndrom Marek Slabý Meduňka Memy Mikrobiom Milenci Minerály Mobilní internet Modrá knížka Modříny Moldau Smetana Mozek Munchhausenův syndrom Muži a ženy Myslivost Měsíční noc Narcistická porucha osobnosti Nefunkční bezpečnostní hláška Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci štítné žlázy Nikon Nobelovy ceny Názory O závisti Oldřich Vinař Optika Ostropestřec mariánský Ovoce Očkování Paliativní medicina Pesticidy Petra Placebo Placebo efekt Poezie Policie Porodnictví a gynekologie Porucha metabolismu Počítače a diagnostika Preexisting condition Proces wuauclt.exe Prof. MUDr. Pavel Pafko Propedeutika Prostřeno Psychiatrická onemocnění Psychopatie Ptačí zpěv Přetížení organizmu Radkin Honzák Rickrolling Rodina Rozšíření Opery Rychlá pomoc Sametová revoluce Sammuel perský kocourek Sanitka Mercedes veteran Schemer Screenshot Serenoa repens Sex Sex a zdraví Slovensko Sluneční erupce a aktivita Smartphone Soubory .OGG Soukromí Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství Sršeň Street View Suguperge! Sdígilígim naga wegeb! Svoboda Světlo Syrenia TOPLekar.cz Teotihuacan The Cranberries - Zombie The Moon Měsíc The New York Times Tonometry Toxiny Transplantace Trojský kůň Třezalka U bankomatu U vody U řeky Unwand Vanessa Mae Veverka Veřejné mínění Vilcacora Vinná réva Vlaštovka Vlídné slovo Vojenská služba Vyhledávač Václav Havel Všímavost WD My Passport YES WE CAN YouTube bubble nebula prof. MUDr František Koukolík prof. Matějček prohlížeč Opera psychoanalýza studentské Římská mythologie Šampaňské Školní zdravotní služba Švejk

Vybraný příspěvek

Kdybychom dokázali být skutečně v přítomném okamžiku a otevřenou pozorností si vše uvědomovat, neztrácet v životních situacích ze zřetele své já, tak by pro většinu negativních myšlenek téměř nezbylo místo.

Starost, úzkost, smutek a deprese? Když se řekne léčba depresivního onemocnění, automaticky se nám vybaví léky, antidepresiva. V nejvážnější...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...